Nascholing vakbekwaamheid

Nascholing vakbekwaamheid Categorie

ECO-DRIVER

Eco-driving is de meest moderne manier van (vracht)auto rijden.
Het uitgangspunt daarbij is
om op de meest effectieve manier brandstof te besparen.
Aangezien anticiperen en defensief rijden elementen zijn van eco-driving zal
daardoor ook de verkeersveiligheid worden verhoogd.

DOELGROEP:Alle professionele bestuurders van voertuigen van de groep C en D.

De module is erkend door de FOD Mobiliteit in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs (7 kredietpunten).

Module wordt ingericht op aanvraag

 

 

Quick Details:

Reference Nr.: 12
Groep: Default Group
Experience Level: Nederlandstalig

meer details...

EHBO

Dat iedereen zou moeten beschikken over een basiskennis EHBO staat als een paal boven water. Zo kan men ook als bestuurder helpen wanneer het nodig is. Op die manier draagt u bij aan de veiligheid van de ander weggebruikers.

DOELGROEP: Alle professionele bestuurders van voertuigen van de groep C en D.

De module is erkend door de FOD Mobiliteit in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs (7 kredietpunten).

Volgende data:

 

 

Quick Details:

Reference Nr.: 5
Groep: Nascholing
Experience Level: Nederlandstalig

meer details...

Klantgericht Communiceren

Door klantgericht te communiceren dragen we bij aan het imago
van het bedrijf. In bepaalde gevallen is dat gemakkelijker gezegd
dan gedaan en verloopt de communicatie al eens minder vlot.
In deze opleiding bekijken we hoe we op een duidelijke en gepaste manier
met klanten kunnen communiceren
en hoe we dit door enkele praktische tips kunnen verbeteren.

DOELGROEP:Alle professionele bestuurders van voertuigen van de groep C en D.

De module is erkend door de FOD Mobiliteit in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs (7 kredietpunten).

Volgende data:

 

 

Quick Details:

Reference Nr.: 7
Groep: Nascholing
Experience Level: Nederlandstalig

meer details...

Ladingzekering

De taak van de chauffeur met betrekking tot de ladingbeveiliging is zo belangrijk
dat deze opleiding eigenlijk gewoon een "must" is voor idereen.

Om een lading goed te kunnen zekeren, is het allereerst belangrijk
een degelijk inzicht te hebben in de basisprincipes:
het voertuig, de lading en de natuurkundige krachten.
Deze theoretische basisbegrippen worden geïllustreerd met talloze praktijkvoorbeelden.

Doelgroep: Alle professionele bestuurders van voertuigen van de groep C.

De module is erkend door de FOD Mobiliteit in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs (7 kredietpunten).

Volgende data:

 

 

 

Quick Details:

Reference Nr.: 6
Groep: Nascholing
Experience Level: Nederlandstalig

meer details...

Rij- & rusttijden

De reglementering over de rij- en rusttijden voor wegvervoer lijkt eenvoudig maar is het in de praktijk niet. Daarom benadert deze opleiding de problematiek niet alleen vanuit een theoretisch oogpunt, maar wordt één en ander aan de hand van praktijkvoorbeelden duidelijk gemaakt.

Vervolgens wordt ook aandacht aan het gebruik van de (digitale) tachograaf besteed. Door demostraties en aanschouwelijke voorbeelden wordt het gebruik van de tachograaf aangeleerd.

DOELGROEP: Alle professionele bestuurders van voertuigen van de groep C en D.

De module is erkend door de FOD Mobiliteit in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs (7 kredietpunten).

Volgende data:

 


 

Quick Details:

Reference Nr.: 4
Groep: Nascholing
Experience Level: Nederlandstalig

meer details...

Test course

Quick Details:

Reference Nr.: 001
Groep: Nascholing
Experience Level: Nederlandstalig

meer details...

We frissen de kennis van de wegcode opnieuw op. We gaan dieper in op de ingevoerde nieuwigheden en er wordt speciaal aandacht besteed aan de specifieke reglementering voor het zwaar vervoer.

 Daarna gaan we uitgebreid in op het invullen van het Europeese aanrijdingsformulier aan de hand van enkele oefeningen.

DOELGROEP: Alle professionele bestuurders van voertuigen van de groep C en D.

De module is erkend door de FOD Mobiliteit in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs (7 kredietpunten).

Volgende data:

 

 

 

Quick Details:

Reference Nr.: 003
Groep: Nascholing
Experience Level: Nederlandstalig

meer details...