Rij en rusttijden

Nascholing vakbekwaamheid

Rij- & rusttijden

De reglementering over de rij- en rusttijden voor wegvervoer lijkt eenvoudig maar is het in de praktijk niet. Daarom benadert deze opleiding de problematiek niet alleen vanuit een theoretisch oogpunt, maar wordt één en ander aan de hand van praktijkvoorbeelden duidelijk gemaakt.

Vervolgens wordt ook aandacht aan het gebruik van de (digitale) tachograaf besteed. Door demostraties en aanschouwelijke voorbeelden wordt het gebruik van de tachograaf aangeleerd.

DOELGROEP: Alle professionele bestuurders van voertuigen van de groep C en D.

De module is erkend door de FOD Mobiliteit in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs (7 kredietpunten).

Volgende data: