Klantgericht communiceren

Nascholing vakbekwaamheid

Theorie

Klantgericht Communiceren

Door klantgericht te communiceren dragen we bij aan het imago
van het bedrijf. In bepaalde gevallen is dat gemakkelijker gezegd
dan gedaan en verloopt de communicatie al eens minder vlot.
In deze opleiding bekijken we hoe we op een duidelijke en gepaste manier
met klanten kunnen communiceren
en hoe we dit door enkele praktische tips kunnen verbeteren.

DOELGROEP:Alle professionele bestuurders van voertuigen van de groep C en D.

De module is erkend door de FOD Mobiliteit in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs (7 kredietpunten).

Volgende data: