Rijbewijs Categorie A1/A2/A

Cat A1/A2/A Theorie

Eerst slagen voor theoretisch examen !!!

Theoriecursus in de rijschool (12u) OF zelfstudie
Volgende cursus theorie op: op aanvraag

Inschrijvingen voor de Theorie verlopen via het inschrijvings formulier , vermeld de datum en cursus in de opmerking bij het inschrijvings formulier

 

Cat A1/A2/A de motorrijbewijzen

Vanaf 1 mei 2013 zijn er nieuwe categorieen voor het motorrijbewijs.
Je leeftijd bepaalt met welke categorie je kan starten!

CATEGORIEEN

Rijbewijs A1 = vanaf 18 jaar (max. 125 cc en 11 kW)

Rijbewijs A2 = vanaf 20 jaar (max. 35 kW)

Rijbewijs A = vanaf 24 jaar (onbeperkt vermogen vanaf 35 kW)

___________________________________________________

Rijbewijs B "code 372" = 2 jaar rijbewijs B in bezit (voertuigen catg. A1)

Voor einde 1988 = elke motorfiets of scooter toegelaten

1989 - 1/5/2011 = toegelaten zonder rijlessen

NA 1/5/2011 = toegelaten mits 4 uur rijles (zonder examen)  => € 285,00

Cat A1/A2/A Praktijk

9 h opleiding
VERPLICHT !

Na 9 h praktijkles
=> eerst slagen voor examen privaat terrein
DAN attest voorlopig rijbewijs
= 1 jaar geldig

Praktisch examen
na min. 1 maand stage met eigen motor
€ 675,00

12 h opleiding

Verplichte 9 h praktijk

+ 3 h extra praktijk
en met motor en begeleiding
van rijschool naar examen


STAGE NIET VERPLICHT !
€ 935,00

Cat A1/A2/A Praktijk geleidelijke toegang

=> GEEN theorie

A1 (min. 2 jaar) => A2
A2 (min. 2 jaar) => A

Om over te gaan naar een zwaardere categorie,
ben je verplicht minstens 4 h praktijkles te volgen met de motor van de rijschool.
Onmiddellijk volledig praktisch examen afleggen onder begeleiding van de rijschool

€ 415,00 (4 h + ex.begel. PT + OW)


____________________________________________________

A1 => rechtstreeks naar A

Basisopleiding (9 h of 12 h) + minimum 24 jaar !!!