Rijbewijs Categorie CE: MET vakbekwaamheid

Sinds 10 september 2009 is de wetgeving catg. CE veranderd!
Iedere PROFESSIONELE vrachtwagenbestuurder moet nu beschikken over
 een attest voor VAKBEKWAAMHEID.

         De vakbekwaamheid is NIET VAN TOEPASSING OP bestuurders van:

- voertuigen gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer
  voor PRIVEdoeleinden

- voertuigen gebruikt voor (zelfs indien MTM > 7,5 ton):
   1) vervoer van materiaal, apparatuur of machines
   2) die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft
   3) dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is
   => er moet aan deze 3 voorwaarden TEGELIJKERTIJD voldaan worden
       om van de uitzondering te kunnen genieten!!!

DUS: VRIJSTELLINGEN voor loodgieters, kermisexploitanten, marktkramers, tuinders, ... (vervoer = bijkomstig aan hoofdbezigheid)

- voertuigen met een toegelaten max. snelheid van ten hoogste 45km/u

- voertuigen gebruikt door strijdkrachten, burgerbescherming, brandweer en
  diensten van de openbare orde

- voertuigen gebruikt bij noodtoestanden en reddingsoperaties

- voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen,
   reparatie, onderhoud en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet
   in het verkeer zijn gebracht


Voor een opleiding moet je 21 jaar zijn en een definitief rijbewijs C hebben!

Cat CE Theorie met vakbekwaamheid

Eerst slagen voor theoretisch examen !!!

Theoriecursus vakbekwaamheid in de rijschool (3daagse dagopleiding) OF zelfstudie
Volgende cursus theorie op:


€ 250,00

Cat CE geneeskundige schifting


In bezit zijn van geldige geneeskundige schifting rijbewijs C

Cat C Praktijk (14 h - opgesplitst)

8 h praktijklessen manoeuvres + proef basiskwalificatie
=> praktijkexamen afleggen met vrachtwagen en begeleiding rijschool voor dit gedeelte
+
6 h praktijklessen openbare weg
=> praktijkexamen afleggen met vrachtwagen en begeleiding rijschool voor dit gedeelte
€ 1.705,00

ce