Rijbewijs Categorie CE: ZONDER vakbekwaamheid

Cat CE Praktijk

12h praktijklessen
+ praktijkexamen afleggen met vrachtwagen en begeleiding rijschool
€ 1.490,00

Cat CE Theorie

Geen theoretisch examen afleggen

Cat CE geneeskundige schifting

In bezit zijn van geldige geneeskundige schifting rijbewijs C