Welkom op de website van Rijschool Heymans

header alle rijbewijzen header kmo port

Algemene uitleg betreft Code 95

NASCHOLING OM DE 5 JAAR

Wie het bewijs van vakbekwaamheid heeft, moet om de 5 jaar nascholing (35 uren) volgen bij een erkend opleidingscentrum om het bewijs (code 95 op het rijbewijs) te behouden.

Daarbij moet u voor elk thema minstens 1 module volgen en moet u minstens 1 module volgen met 3 uur achter het stuur (bv. zuinig rijden).

Een bestuurder mag binnen een periode van 5 jaar die voorafgaat aan de datum van de verlenging van de code 95, niet 2 keer exact dezelfde module volgen.

Een buitenlandse bestuurder kan de nascholing volgen in het land waar de bestuurder werkt of in het land waar de bestuurder officieel woont.

VRIJSTELLINGEN:

Er is een vrijstelling van de verplichting om het bewijs van vakbekwaamheid te hebben voor chauffeurs van:

1.Voertuigen waarvan de maximaal toegestane snelheid niet hoger is dan 45 km/u

2.Voertuigen in gebruik bij of onder controle van strijdkrachten, civiele bescherming, brandweer, diensten die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde en de medische noodvervoersdiensten, als het vervoer voortvloeit uit de opdrachten waarmee die diensten zijn belast

3.Voertuigen die testen op de weg ondergaan met het oog op technische verbetering ervan, herstelling, onderhoud, alsook nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer werden gesteld

4.Voertuigen waarvoor een rijbewijs D of D1 vereist is en die worden bestuurd zonder passagiers door onderhoudspersoneel naar of van een onderhoudscentrum dat zich bevindt in de omgeving van de dichtstbijzijnde onderhoudsbasis die wordt gebruikt door de vervoerder, als het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is. Voornaamste activiteit: 30% of meer van de maandelijkse werktijd

5.Voertuigen die worden aangewend in geval van noodtoestanden of toegewezen aan reddingsopdrachten, met inbegrip van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van humanitaire hulp

6.Voertuigen die gebruikt worden voor het niet-commercieel goederen- en personenvervoer

7.Voertuigen of een combinatie van voertuigen die gebruikt worden voor het vervoer van materieel, uitrusting of machines bestemd voor de bestuurder in de uitoefening van zijn beroep en op voorwaarde dat het besturen van het voertuig niet de voornaamste activiteit is van de bestuurder. Voornaamste activiteit: 30% of meer van de maandelijkse werktijd

8.Voertuigen die landbouw-, tuinbouw-, bosbouw-, veeteelt- of visserijbedrijven gebruiken om goederen te vervoeren in het kader van hun eigen bedrijvigheid, behalve als het besturen van het voertuig deel uitmaakt van de voornaamste activiteit van de bestuurder of als ze verder rijden dan 50 kilometer vanaf de basis van de onderneming die het voertuig bezit, huurt of leaset. Voornaamste activiteit: 30% of meer van de maandelijkse werktijd.

EHBO

In de cursus EHBO leren de chauffeurs hoe ze na een ongeval moeten reageren.

De hulpverleners helpen en gekwetsten kunnen verzorgen.

Deze cursus wordt gegeven door een expert in hulpverlening met jaren ervaring op de spoeddienst en in het opleiden van ambulanciers.

Volgende Opleiding:

juli 2022

De cursus komt in aanmerking voor 7 kredietpunten betreffende de nascholing in thema 3

Je kan steeds zelf via onderstaande link controleren welke cursussen je al gevolgd hebt.

Mijn Burgerprofiel

Contacteer ons voor meer info!

Update Wegcode

We frissen de kennis van de wegcode op. Hierbij zetten we alles nog eens op een rijtje en gaan we dieper in op de ingevoerde nieuwigheden.

Er wordt speciaal aandacht besteed aan de specifieke reglementering van het zwaar vervoer.

Verder staan we ook stil bij het correct invullen van het Europees aanrijdingsformulier.

Deze cursus wordt gegeven door 1 van onze gebreveteerde lesgevers zwaar vervoer. Deze hebben zowel ervaring in het geven van theorielessen als ook de nodige praktische kennis in het opleiden van nieuwe chauffeurs.

Volgende Opleiding:

11/06/2022: 7h30 tot 15h30 Affligemsestraat 461A te 1770 Liedekerke

De cursus komt in aanmerking voor 7 kredietpunten betreffende de nascholing in thema 2

Je kan steeds zelf via onderstaande link controleren welke cursussen je al gevolgd hebt.

Mijn Burgerprofiel

Contacteer ons voor meer info!

Rij Rusttijden

De reglementering over de rij- en rusttijden voor wegvervoer lijkt eenvoudig maar is het in de praktijk niet.

Daarom benadert deze opleiding de problematiek niet alleen vanuit een theoretisch oogpunt, maar wordt één en ander aan de hand van praktijkvoorbeelden duidelijk gemaakt.
Vervolgens wordt ook aandacht aan het gebruik van de (digitale) tachograaf besteed.

Door demonstraties en aanschouwelijke voorbeelden wordt het gebruik van de tachograaf aangeleerd.

Deze cursus wordt gegeven door 1 van onze gebreveteerde lesgevers zwaar vervoer. Deze hebben zowel ervaring in het geven van theorielessen als ook de nodige praktische kennis.

Volgende Opleiding:

oktober 2022

De cursus komt in aanmerking voor 7 kredietpunten betreffende de nascholing in thema 2

Je kan steeds zelf via onderstaande link controleren welke cursussen je al gevolgd hebt.

Mijn Burgerprofiel

Contacteer ons voor meer info!

Klantvriendelijk

Door klantgericht te communiceren dragen we bij aan het imago van het bedrijf.  In bepaalde gevallen is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan en verloopt de communicatie al eens minder vlot.  In deze opleiding bekijken we hoe we op een duidelijke en gepaste manier met klanten kunnen communiceren en hoe we dit door enkele praktische tips kunnen verbeteren.

Deze cursus wordt gegeven door een experte in communicatie en HR met een jarenlange ervaring in het geven van work-shops communicatie.

Volgende Opleiding:

december 2022

De cursus komt in aanmerking voor 7 kredietpunten betreffende de nascholing in thema 3

Je kan steeds zelf via onderstaande link controleren welke cursussen je al gevolgd hebt.

Mijn Burgerprofiel

Contacteer ons voor meer info!

Lading Zekeren

De taak van de chauffeur met betrekking tot de ladingbeveiliging is zo belangrijk dat deze opleiding eigenlijk gewoon een "must" is voor iedereen. Om een lading goed te kunnen zekeren, is het allereerst belangrijk een degelijk inzicht te hebben in de basisprincipes: het voertuig, de lading en de natuurkundige krachten. Deze theoretische basisbegrippen worden geïllustreerd met talloze praktijkvoorbeelden.

Deze cursus wordt gegeven door 1 van onze gebreveteerde lesgevers zwaar vervoer. Deze hebben zowel ervaring in het geven van theorielessen als ook de nodige praktische kennis.

Volgende Opleiding:

oktober 2022

De cursus komt in aanmerking voor 7 kredietpunten betreffende de nascholing in thema 1

Je kan steeds zelf via onderstaande link controleren welke cursussen je al gevolgd hebt.

Mijn Burgerprofiel

Contacteer ons voor meer info!

Eco Drive

Eco- drive is de nieuwe vorm van rijden. Tijdens de opleiding bekijken we alle aspecten van het rijden en kijken we waar we kunnen verbeteren. Deze manier van rijden zorgt niet alleen voor minder verbruik maar vehoogt ook de verkeersveiligheid.

Deze cursus wordt gegeven door 1 van onze gebreveteerde lesgevers zwaar vervoer. Deze hebben zowel ervaring in het geven van theorielessen als ook de nodige praktische kennis.

Volgende Opleiding:

juli 2022

De module komt in aanmerking voor 7 kredietpunten betreffende de nascholing in thema 1

Ze komt ook in aanmerking als praktische module met minstens 3 uur achter het stuur.

Je kan steeds zelf via onderstaande link controleren welke cursussen je al gevolgd hebt.

Mijn Burgerprofiel

Contacteer ons voor meer info!


Deel deze Pagina